Munkatársak

Kranabeth-Bati Zsuzsanna igazgató ének-zene Taliándörögd 1-2. o. , 3-4.o. Monostorapáti 3. o.
Somogyi Istvánné igazgatóhelyettes osztályfőnök 7.o.  környezetismeret 2.o, 4. o.
Szalainé Török Ildikó tagintézmény vezető
Taliándörögd
osztályfőnök 3-4.o.magyar, matematika, 3. o., ifjúságvédelmi felelős
Csaba Tiborné tanító Taliándörögd csoportvezető 2.o.  matematika, magyar 1.o., testnevelés 1-2.o.
Göllöntné Kiss Annamária tanító, tanár osztályfőnök 2.o.minden tantárgy 2. o. (kivéve etika,
környezetismeret és testnevelés) vizuális kultúra  1.o
Holczbauerné Nemes Etelka Margit tanár földrajz 7-8.o. természetismeret 5-6.o. vizuális kultúra 5-8.o.
Horváth Zsuzsanna tanár testnevelés 2.o. 5-8.o.
Horváthné Dezső Eszter tanító Taliándörögd Jelenleg GYES-en van
Kis-Király Anikó tanító Jelenleg GYES-en van
Németh Eszter tanító Jelenleg GYES-en van
Kovács Andrea tanító napközi 1-2. o., környezetismeret 1.o, 3.o., ének-zene 1.o.
Némethné Varju Jolán tanító Taliándörögd osztályfőnök 1-2.o. magyar, matematika,1.o. környezetismeret, 1-2.o.
technika,etika,vizuálikultúra 1-4.o. napközi 3-4.o
Pappné Ruska Éva tanító Taliándörögd csoportvezető 4.o matematika, magyar 4.o., környezetismeret 3-4.o.
testnevelés 3-4.o. napközi
Rajnainé Varga Tünde tanító tanár osztályfőnök 8.o.  honismeret 5.o. történelem 5-8.o. napközi
3-4.o., technika 1.o., etika 1.o.
Rompos Józsefné tanár tanár magyar nyelv és irodalom 5-8.o. etika 6-8.o.
Romposné Merse Erika tanító osztályfőnök 3.o. magyar, matematika, környezetismeret, etika,
technika 3.o. etika 2.o., 5.o
Novák Szilvia műszaki tanár osztályfőnök 6.o. technika 5-6-7.o.fizika 7-8.o.
Sötét Béláné tanár osztályfőnök 5.o., matematika 5-7.o., etika 5.o.
Szollárné Varju Ilona tanító osztályfőnök 4.o. minden tantárgy 4.o. ( kivéve környezetismeret)
Tobakné Juhász Zsuzsa tanító osztályfőnök 1.o. magyar, matematika, testnevelés 1.o. testnevelés
2.o.
Zavari Judit tanár német 4-8.o. német 4.o. Taliándörögd

ÓRAADÓK , ÁTTANÍTÓK

Ácsné Ravasz Éva biológia 7-8.o.
Balázs Ágnes Ildikó gyógypedagógus fejlesztő órák 1-8. o.
Halápiné Kálmán Katalin  tanár ének – zene 5-8.o.
Gajó-Vecsera Tünde gyógypedagógus fejlesztő órák Taliándörögd
Marton József tanár informatika 5-8.o.
Pető Mária Valéria tanár angol 4-8.o.
Szabó-Czverencz Mónika pedagógiai asszisztens
Udvari József kémia 7-8. o.

 

Pedagógiai munkát segítő dolgozóink

Merse Csabáné iskolatitkár

Slang  Attiláné takarító – alsó iskola

Törökné Német Erzsébet takarító – felső iskola

Vers Károlyné takarító – Taliándörögd

Török Róbert karbantartó