Munkatársak

 

Iskolánk dolgozói

Tantárgyfelosztás
Marton József igazgató matematika 8.a.o. informatika 5-8.o.
Somogyi Istvánné igazgatóhelyettes osztályfőnök 6.o. környezetismeret 1.o.3-4.o.
etika 4.o.
Szalainé Török Ildikó tagintézmény vezető Taliándörögd osztályfőnök 3-4.o.magyar, matematika, 4.o., napközi
ifjúságvédelmi felelős
 Göllöntné Kiss Annamária tanító, tanár  osztályfőnök 1.o.minden tantárgy 1.o. (kivéve etika, környezetismeret és testnevelés)
vizuális kultúra  4.o.
Holczbauerné Nemes Etelka tanár osztályfőnök,8.o. földrajz 7-8.o.
természetismeret 5-6.o.
vizuális kultúra 5-8.o.
Horváth Zsuzsanna tanár testnevelés 1.o. 5-8.o.
Horváthné Dezső Eszter tanító Taliándörögd Jelenleg GYES-en van
 Kranabeth – Bati Zsuzsanna tanító Taliándörögd csoportvezető 1.o.  matematika, magyar 1.o. ének 1-4.o., testnevelés 1-2.o.
 Kis-Király Anikó tanító  ének 2-3-4.o. testnevelés órán modern tánc (1óra)1-6.o 1-4.o. Taliándörögd,napközi
Németh Eszter tanító Jelenleg GYES-en van
Némethné Varju Jolán tanító Taliándörögd osztályfőnök 1-2.o. magyar, matematika,2.o. környezetismeret, 1-2.o. technika, etika, vizuális kultúra 1-4.o. napközi 3-4.o.
Pappné Ruska Éva tanító
Taliándörögd
csoportvezető 3.o matematika, magyar 3.o., környezetismeret 3-4.o. testnevelés 3-4.o. napközi
Rajnainé Varga Tünde tanító, tanár osztályfőnök 7.o.  honismeret 5.o.
történelem 5-8.o. napközi 3-4.o.
Rompos Józsefné tanár  magyar nyelv és irodalom 5-8.o.
etika 6-8.o.
Romposné Merse Erika tanító osztályfőnök 2.o. magyar, matematika, környezetismeret, etika, technika 2.o. etika 1.o.
Sekkné Novák Szilvia műszaki tanár osztályfőnök 5.o. technika 5-6-7.o.f izika 7-8.o. 
Sötét Béláné tanár matematika 5-7.o., etika 5.o.
Szollárné Varju Ilona tanító osztályfőnök 3.o. minden tantárgy 3.o. ( kivéve környezetismeret)
Tobakné Juhász Zsuzsa tanító  osztályfőnök 4.o. magyar, matematika,testnevelés 4.o. testnevelés 2.o. 
Vargáné Horváth Gabriella tanár kémia 7-8. o.
 Zavari Judit tanár  német 4-8.o. német 4.o. Taliándörögd

Óraadók, áttanítók

Név Tantárgyfelosztás
Ácsné Ravasz Éva biológia 7-8.o. természetismeret 5.o.
Bebesi Ágnes gyógypedagógus fejlesztő órák 1-8. o.
Halápiné Kálmán Katalin tanár ének – zene 5-8.o.
Gajó-Vecsera Tünde gyógypedagógus fejlesztő órák Td. 2.o.
 Zsuponyó Beáta  tanár angol 4.o. Taliándörögd
 Szabó-Czverencz Mónika pedagógiai asszisztens   
 Pető Mária Valéria tanár  angol 4-8.o.

 

Kollégáink fogadó órájukat a munkatervben meghatározott időpontokban tartják. Egyéb időpontokban előzetes egyeztetés alapján állnak a tisztelt szülők rendelkezésére

 

Pedagógiai munkát segítő dolgozóink

Név Munkakör
Merse Csabáné iskolatitkár
Czverencz Gyuláné takarító (alsó iskola)
Törökné Németh Erzsébet takarító  (felső iskola)
Vers Károlyné takarító (Taliándörögd Tagintézmény)
Török Róbert karbantartó