Munkatársak

 

Iskolánk dolgozói

Tantárgyfelosztás
Marton József igazgató matematika 7.a.o. informatika 5-8.o.
Somogyi Istvánné igazgatóhelyettes osztályfőnök 5.o. környezetismeret 2-3-4.o.
erkölcstan 3.o.
Szalainé Török Ildikó tagintézmény vezető Taliándörögd osztályfőnök 3-4.o.magyar, matematika, 3.o., napközi
ifjúságvédelmi felelős
 Göllöntné Kiss Annamária tanító, tanár  osztályfőnök 4.o.minden tantárgy 4.o. (kivéve erkölcstan, német, környezetismeret és testnevelés)
vizuális kultúra  3.o.
Holczbauerné Nemes Etelka tanár osztályfőnök,7.o. földrajz 7-8.o.
természetismeret 5-6.o.
rajz és vizuális kultúra 5-8.o.
Horváth Zsuzsanna tanár osztályfőnök 8.o. testnevelés 4-5-8.o.
Horváthné Dezső Eszter tanító Taliándörögd Jelenleg GYES-en van
 Kranabeth – Bati Zsuzsanna tanító Taliándörögd csoportvezető 2.o.  matematika, magyar 2.o. ének 1-4.o., testnevelés 1-2.o.
 Máté-Molnár Annamária tanító  ének 3.o. testnevelés órán modern tánc (1óra)1-5.o , napközi
Németh Eszter tanító Jelenleg GYES-en van
Némethné Varju Jolán tanító Taliándörögd osztályfőnök 1-2.o. magyar, matematika,1.o. környezetismeret, 1-2.o. technika, erkölcstan, vizuális kultúra 1-4.o. napközi 3-4.o.
Pappné Ruska Éva tanító
Taliándörögd
csoportvezető 4.o matematika, magyar , környezetismeret 4.o. testnevelés 3-4.o. napközi
Rajnainé Varga Tünde tanító, tanár osztályfőnök 5.o.  honismeret 5.o.
történelem 5-8.o. napközi 3-4.o.
Rompos Józsefné tanár  magyar nyelv és irodalom 5-8.o.
erkölcstan 5-8.o.
Romposné Merse Erika tanító osztályfőnök 1.o. magyar, matematika, környezetismeret, erkölcstan, testnevelés, technika 4.o. erkölcstan 3.o.
Sekkné Novák Szilvia műszaki tanár technika 5-6-7.o.f izika 7-8.o. 
Szollárné Varju Ilona tanító osztályfőnök 2.o. minden tantárgy 2.o. ( kivéve környezetismeret)
Tobakné Juhász Zsuzsa tanító  osztályfőnök 3.o. magyar, matek, 3.o. testnevelés 1-2.o. 
Vargáné Horváth Gabriella tanár kémia 7-8. o.
 Zavari Judit tanár  német 4-8.o. német 4.o. Taliándörögd

Óraadók, áttanítók

Név Tantárgyfelosztás
Ácsné Ravasz Éva biológia 7-8.o. természetismeret 5.o.
Bebesi Ágnes gyógypedagógus fejlesztő órák 1-8. o.
Halápiné Kálmán Katalin tanár ének – zene 5-8.o.
Horváth Tibor Lajos gyógypedagógus fejlesztő órák Td. 2.o.
 Nagy Lajosné  tanár matematika 5.o
 Nagyné Tánczos Katalin logopédus   1.o.
 Pető Mária Valéria tanár  angol 5-8.o.
Süléné Simon Éva tanár matematika 6.o. 8.o.

 

Kollégáink fogadó órájukat a munkatervben meghatározott időpontokban tartják. Egyéb időpontokban előzetes egyeztetés alapján állnak a tisztelt szülők rendelkezésére

 

Pedagógiai munkát segítő dolgozóink

Név Munkakör
Merse Csabáné iskolatitkár
Czverencz Gyuláné takarító (alsó iskola)
Törökné Németh Erzsébet takarító  (felső iskola)
Vers Károlyné takarító (Taliándörögd Tagintézmény)
Török Róbert karbantartó