Munkatársak

 

Iskolánk dolgozói

Iskolánk vezetősége Tantárgyfelosztás
Marton József igazgató matematika 8.a.o. 8.b.o.
Somogyi Istvánné igazgatóhelyettes környezetismeret 1-2-3.o.
erkölcstan 2.o.
Szalainé Török Ildikó tagintézmény vezető Taliándörögd magyar, matematika, 4.o.
ifjúságvédelmi felelős
 Göllöntné Kiss Annamária tanító, tanár  osztályfőnök 3.o.minden tantárgy 3.o. (kivéve erkölcstan és ének)
vizuális kultúra  4.o.
Heck Erzsébet tanító Taliándörögd magyar, matematika, 3.o. környezetismeret 3-4.o. napközi 1-4.o.
Holczbauerné Nemes Etelka tanár osztályfőnök, 6.o. földrajz 7-8.o.
természetismeret 6.o.
rajz és vizuális kultúra 5-8.o.
Horváth Zsuzsanna tanár osztályfőnök 7.o. testnevelés  5-8.o.
Horváthné Dezső Eszter tanító Taliándörögd magyar, matematika, 1.o. testnevelés 1-4.o. napközi 1-4.o.
Horváth Csaba tanár informatika 5-8.o.
Horváth Tibor Lajos gyógypedagógus fejlesztő órák 3.o. 5.o. 8.o.
Kranabeth – Bati Zsuzsanna tanító napközi 1-3.o.néptánc 1-4.o. ének 1-3.o.,
informatika 4.o.
Németh Eszter tanító Jelenleg GYES-en van
Némethné Varju Jolán tanító Taliándörögd osztályfőnök 1-2.o. magyar, matematika,2.o. környezetismeret, 1-2.o. technika, erkölcstan, vizuális kultúra 1-4.o. napközi 3-4.o.
Rajnainé Varga Tünde tanító, tanár osztályfőnök 5.o.  honismeret 5.o.
történelem 5-8.o. napközi 3-4.o. tanulószoba 5-8.o.
Rompos Józsefné tanár osztályfőnök 8.a. magyar nyelv és irodalom 5-8.o.
erkölcstan 7-8.o.
Romposné Merse Erika tanító osztályfőnök 4.o. magyar, matematika, környezetismeret, erkölcstan, testnevelés, technika 4.o. erkölcstan 3.o.
Sekkné Novák Szilvia műszaki tanár osztályfőnök 8.b.o. matematika 5.o.
technika 6-7.o.fizika 7.o. 8.a.o 8.b.o.
Süléné Simon Éva tanár matematika 6.o. 7.o.
Szollárné Varju Ilona tanító osztályfőnök 1.o. minden tantárgy 1.o.  kivéve környezetismeret
Tobakné Juhász Zsuzsa tanító osztályfőnök 2.o. magyar, matek, 2.o. testnevelés 1.o. 5-6.o fejlesztő órák 4.o. 7.o. 8.o.
Vargáné Horváth Gabriella tanár kémia 7-8. o. erkölcstan 6.o.
Zavari Judit tanár német 4-8.o. német 4.o. Taliándörögd
   

Óraadók, áttanítók

Név Tantárgyfelosztás
Ácsné Ravasz Éva biológia 7-8.o. természetismeret 5.o.
Halápiné Kálmán Katalin tanár ének – zene 5-8.o.
Nagyné Tánczos Katalin logopédus 1.o.
Pető Mária Valéria tanár angol 5-8.o.
   
 

 

Kollégáink fogadó órájukat a munkatervben meghatározott időpontokban tartják. Egyéb időpontokban előzetes egyeztetés alapján állnak a tisztelt szülők rendelkezésére

 

Pedagógiai munkát segítő dolgozóink

Név Munkakör
Nagyné Szabó Cecília pedagógiai asszisztens
Merse Csabáné iskolatitkár
Törökné Németh Erzsébet takarító (felső iskola)
Czverencz Gyuláné takarító (alsó iskola)
Vers Károlyné takarító (Taliándörögd Tagintézmény)
Török Róbert karbantartó