Iskolai beiratkozás 2017

HIRDETMÉNY 

az általános iskolába történő beíratásról

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beíratás ideje:

   2017. április 20. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óráig,
2017. április 21. (péntek)   8.00 – 19.00 óráig.

Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság döntése alapján tankötelezettsége teljesítését 2017. szeptember 1-jétől megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a választott vagy a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti kötelező felvételt biztosító általános iskola első évfolyamára.

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:

a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

                    – az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás,

                   – a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

                  – a gyermek TAJ-kártyája,

                   – a szülő/gondviselő személyi igazolványa, a szülői felügyeleti jogokkal kapcsolatos nyilatkozat.

A felvételről az iskola igazgatója dönt, melyről írásban értesíti a szülőket.

A döntés ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással kérelmet nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban az iskola fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést.

Az iskola fenntartójáról a http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso internetes oldalon tájékozódhatnak.

A 2017/2018. tanév kötelező felvételt biztosító általános iskoláinak felvételi körzete megtekinthető a Hirdetmény mellékletében, a https://www.kir.hu/KIR2_KORZET_Lakossagi internetes oldalon, továbbá megismerhető a járási hivatalokban, a tankerületi igazgatóságokon, a polgármesteri hivatalokban, az általános iskolákban és az óvodákban.

A Művészetek Völgye  Általános Iskola körzetébe tartozó települések az alábbiak:
                      Hegyesd, Kapolcs, Monostorapáti, Taliándörögd, Vigántpetend

Körzeti általános iskola neve, címe:
MŰVÉSZETEK VÖLGYE ÁLTALÁNOS ISKOLA
                             8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.

     A beíratás helyszínei:
8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.                   mindkét időpontban
8295 Taliándörögd, Kiss János u. 16.          mindkét időpontban